ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az alábbi Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. (A teljes ÁSZF az alábbi linkre kattintva tölthető le pdf formátumban: EMŐKE Marketing ÁSZF.)

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

 • A szolgáltató neve: EMŐKE Marketing, Egyed Júlia egyéni vállalkozó
 • A szolgáltató székhelye: 1171 Budapest, Nemesbükk utca 118.
 • A szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
 • Adószáma: 67358403-2-42
 • Telefonszáma: +36 70 248 41 14
 • A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

 

MEGHATÁROZÁSOK

 

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 • Felhasználó – minden személy, aki a webáruházat és annak szolgáltatásait bármilyen módon igénybe veszi.
 • Ügyfél – minden személy, aki szerződést köt, vagy szerződést kíván kötni a webshopon keresztül a Szolgáltatóval.
 • Teljesítés – az Ügyfél által kifizetett termékek kézbesítése.

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2017. szeptember 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére, illetve a szolgáltatás igénybevételére sem.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. TILOS a webáruházban és a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege szavanként nettó 1.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó.

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

 • A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, csomagajánlatokban rendelhetők meg. A marketing szolgáltatásokra vonatkozó megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t.
 • A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, a szolgáltatást szemlélő kreatív fotót és egyéb információt jeleníthet meg. A szolgáltatási csomagajánlatok adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, hiszen illusztrációként megkülönböztetési céljként szolgálnak.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, változtatás jogát Szolgáltató mindenképpen fenntartja.

 

RENDELÉS MENETE ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 • A felhasználó a regisztrációval vagy anélkül is megkezdheti a vásárlást.
 • Felhasználó a megvásárolni kívánt szolgáltatás darabszámát beállítja, kiválasztja.
 • Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Amennyiben Felhasználó további szolgáltatást szeretne a kosárba helyezni, kiválasztja a szolgáltatás csomagot és hozzáadja a kosárhoz. Ha nem szeretne további szolgáltatást vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt szolgáltatás darabszámát, majd a „fizetés” gombra kattint.
 • A fizetés kiválasztása után ellenőrzi a szolgáltatást, a darabszámot, kitölti a számlázási címet, elérhetőséget, kiválasztja a fizetési módot, illetve elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és ha mindent rendben talált, akkor kattint a Megrendelés elküldése gombra.
 • Ezután beérkezik a rendelés az [email protected] e-mail címre, ahol feldolgozásra kerül, majd a webshop ügyintézője elindítja a szolgáltatási folyamatot és a számlázást.
 • Amennyiben a kiválasztott szolgáltatás nem megfelelő a Vásárlónak, úgy lehetősége van a kosár ikonra kattintva a „törlés – X” ikonra kattintással törölni a kosár tartalmát.
 • Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a böngésző „frissítés” ikonra kattint a Felhasználó. Felhasználó kiválasztja a számlázási címet, majd a fizetési módot, ha már regisztrált. Ha nem regisztrál és úgy vásárol, akkor a rendelés menete ugyanaz, annyi különbséggel, hogy beírja a számlázási címet a megfelelő rubrikákba.
 • FIZETÉSI MÓDOK (A webáruházban vásárolt szolgáltatásokért a vevő a következő módon fizethet:)
  • átutalással: a Szolgáltató bankszámlájára történik az átutalással.
  • PayPal-on keresztüli fizetés: a Szolgáltató bankszámlájára történik az átutalás PayPal rendszer segítségével.
 • Az adatok megadását és a felhasználási feltételek elfogadását követően Felhasználó a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 • A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.ű

 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben, azaz munkanapokon 8-19 óra között történik. A megrendelést 24 óra alatt feldolgozzuk és visszajelzünk a vásárlónak.
 • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5-10 munkanapon belül a szolgáltatáscsomag választásától és jellegétől függően. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem tartozik a tevékenységi körei közé, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

PANASZKEZELÉS RENDJE

 

 • Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

VITARENDEZÉS

 

 • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 • Ennek sikertelensége esetén a Felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • Panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál
   • Fogyasztóvédelmi Hatóság:
    Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
    Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
    Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
    Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270
    Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832-től, 36-ig
    Fax: 318-1639
    E-mail: [email protected]
  • Békéltető testület eljárását kezdeményezheti
   • Békéltető testület:
    Budapesti Békéltető Testület
    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
    Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
    Tel: 488-2131
    Fax: 488-2186
    E-mail: [email protected]
  • Online vitarendezés kezdeményezése
  • Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban
  • Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

 

Legutóbbi frissítés dátuma: 2017.09.27.